Close

19 marca, 2020

Oświadczenie ws koronawirusa

PLPCOATINGS ma świadomość ciągłej niepewności wynikającej z pandemią koronawirusa (COVID-19).

Jest to szybko zmieniająca się sytuacja, w której stosuje się różne podejścia do powstrzymywania wirusa na poziomie lokalnym, ogólnokrajowym i regionalnym.

Minimalizujemy ryzyko dla całego personelu PLPCOATINGS, przestrzegając wszystkich rządowych przepisów obowiązujących w miejscu pracy.

Obecnie nadal jesteśmy w pełni operacyjni. Nie mamy problemów w naszych łańcuchach dostaw. Produkcja nie została przerwana.

Obecnie jesteśmy w stanie utrzymać spójną i niezawodną obsługę wszystkich naszych klientów. To zawsze będzie naszym priorytetem.

Klienci mogą składać zamówienia u nas jak zwykle.

Będziemy Cię informować o wszelkich zmianach, które mogą wyniknąć z przyczyn od nas niezależnych.